Σύντομο βιογραφικό

Η Αγγελική Μάντζαρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Πέρασε με υποτροφία στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πάτρας και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με επιτυχία στο τμήμα της Λογοθεραπείας.
Από το 2008 εργάζεται αποκλειστικά ως Λογοθεραπεύτρια παιδιού σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, σε εξειδικευμένα κέντρα θεραπειών καθώς και σε θεραπευτικά προγράμματα πρώιμης παρέμβασης στο σπίτι.

Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών με αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές, νοητική υστέρηση και γενετικά σύνδρομα.
Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις που σχετίζονται με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τις γλωσσικές και τις αναπτυξιακές διαταραχές ενώ είναι εκπαιδευμένη στις μεθόδους PECS, TEACCH, MAKATON, Floortime και MORE καθώς και σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας. Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδεύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία και τον συντονισμό ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων και έχει ασχοληθεί με τη μέθοδο διδασκαλίας κοινωνικών ιστοριών (Social Stories).

Έχει προσφέρει εθελοντική εργασία σε δομές και κέντρα που ασχολούνται με την βελτίωση και την συμμετοχή παιδιών με διαφορών ειδών δυσκολίες σε καθημερινές δραστηριότητες σίτισης και ψυχαγωγίας.

Είναι συνιδιοκτήτρια του κέντρου λειτουργικής ανάπτυξης δεξιοτήτων παιδιού «Motivaction» και μέλος του Πανελληνίου συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών