Η ομάδα μας

Η φιλοσοφία μας

Στόχος κάθε είδους θεραπευτικής παρέμβασης είναι να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός στο περιβάλλον που ο ίδιος και η οικογένεια του επιλέγουν να ζουν. Βασιζόμενοι στο παραπάνω, η φιλοσοφία μας αναφορικά με την θεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με κινητικές και νευροαναπτυξιακές δυσκολίες είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε κάθε παιδί και στην οικογένειά του όλα τα απαραίτητα ερεθίσματα και εφόδια ώστε αφενός να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, στο μέγιστο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, και αφετέρου να καταφέρει να είναι ανεξάρτητο στην καθημερινότητα του.

Η ιδιαιτερότητα της παρέμβασης βασίζεται σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες:

1. Έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση

Κάθε είδους παρέμβαση που γίνεται σε μικρή ηλικία είναι πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με αυτή που γίνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες (πρώιμη παρέμβαση). Η ανάπτυξη του εγκεφάλου και η δυνατότητα του να καταγράφει και να ενσωματώνει κινήσεις και συμπεριφορές είναι πολύ πιο έντονη και αποτελεσματική στις μικρές ηλικίες (βρεφική ηλικία/παιδική ηλικία) γεγονός που κάνει την δραστικότητα της κάθε παρέμβασης ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Για το λόγο αυτό θεωρούμε πολύ σημαντική την έγκαιρη ένταξη του παιδιού στο κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα, σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία.

2. Διεπιστημονική ομάδα

Δεδομένου του ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός που αποτελείτε από διαφορετικά συστήματα και έχει ανάγκες σε πολλαπλά επίπεδα, είναι η απαραίτητη η ολοκληρωμένη προσέγγιση του παιδιού από εξειδικευμένους ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων. Η αποτελεσματικότητα του κάθε είδους παρέμβασης προϋποθέτει ότι αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες του κάθε παιδιού σε όλα τα επίπεδα και παράλληλα. Για το λόγο αυτό η ύπαρξη μιας διεπιστημονικής ομάδας θεραπευτών, πολλαπλών ειδικοτήτων (ιατρός, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος κ.α.) που να περιβάλει το παιδί και να έχει άμεση συνεργασία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης.

3. Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης

Οι ανάγκες του κάθε παιδιού καθορίζονται από πολλές παραμέτρους όπως ηλικία, φύλο, διάγνωση, φυσικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον κ.α. Ως εκ τούτου οι θεραπευτικοί στόχοι και το θεραπευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εξατομικευμένο και βασισμένο στις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

4. Παρέμβαση βασισμένη σε επιστημονικές αποδείξεις

Στις μέρες μας και ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας, η επιστημονική απόδειξη αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο που καθοδηγεί την θεραπευτική παρέμβαση παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμό και η υλοποίηση του θεραπευτικού προγράμματος οφείλει να βασίζεται σε πρακτικές και μεθόδους που έχουν επιστημονική βάση για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας της θεραπευτικής παρέμβασης.