Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι ο παραϊατρικός επιστημονικός κλάδος που αντικείμενο του είναι η πρόληψη, η αξιολόγηση, η διάγνωση και η αποκατάσταση διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Επιπλέον, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, η λογοθεραπεία ασχολείται με παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάσηση και την κατάποση.
Το τμήμα της λογοθεραπείας στο κέντρο μας παρέχει αξιολόγηση και θεραπευτική αποκατάσταση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και ασχολείται με διαταραχές που αφορούν στους παρακάτω τομείς:

 • Ομιλία (άρθρωση, απραξία, δυσαρθρία)
 • Έκφραση και κατανόηση γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία (η χρήση της γλώσσας, κοινωνικές πτυχές της επικοινωνίας), προγλωσσική επικοινωνία
 • Ροή ομιλίας
 • Μάσηση και κατάποση
 • Γνωστικές λειτουργίες (προσοχή μνήμη, επίλυση προβλήματος, αλληλουχίες, εκτελεστικές λειτουργίες)

Πιθανές αιτίες διαταραχών στους παραπάνω τομείς είναι:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, ειδική γλωσσική διαταραχή)
 • Νευρολογικές διαταραχές (Εγκεφαλική παράλυση)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Γενετικές διαταραχές (Σύνδρομα)
 • Ψυχιατρικές διαταραχές
 • Βαρηκοία- Κώφωση
 • Δομικές ανωμαλίες

Ο λογοθεραπευτής μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης αναπτύσσει το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο με στόχο τη μέγιστη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού σύμφωνα με τις ανάγκες του. Το πρόγραμμα παρέμβασης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού. Επίσης κατά τη διαμόρφωση και την πραγματοποίηση του προγράμματος της λογοθεραπείας συνυπολογίζονται πάντα τα αιτήματα, οι προτιμήσεις και οι προτεραιότητες της κάθε οικογένειας σε σχέση πάντα με το παιδί. Ο λογοθεραπευτής συνεργάζεται και με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας (ιατρούς, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) με στόχο τη σφαιρικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Απώτερος στόχος της λογοθεραπείας είναι η αρμονική ένταξη του ατόμου στο σχολικό καθώς και στο κοινωνικό του περιβάλλον.