Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι το επάγγελμα υγείας που ως κύριο στόχο έχει το να προσφέρει τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο να ζήσει τη ζωή του στο μέγιστο των ικανοτήτων του. Ως αποτέλεσμα, για τον εργοθεραπευτή έχει ιδιαίτερη σημασία η συμμετοχή του ατόμου σε δραστηριότητες που ο ίδιος θέλει ή πρέπει να κάνει, χωρίς να εμποδίζεται από κάποιο πιθανό τραυματισμό, ασθένεια, αναπηρία, τρόπο ζωής ή ακόμα και από το ίδιο το περιβάλλον. Συνεπώς, η Εργοθεραπεία αποσκοπεί στην έγκαιρη παρέμβαση ώστε να βοηθήσει το άτομο να κατακτήσει καινούργιες αναπτυξιακές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να είναι περισσότερο ενεργός και ανεξάρτητος στην καθημερινή του ζωή αλλά ταυτόχρονα στοχεύει και στη κατάλληλη προσαρμογή ή τροποποίηση της δραστηριότητας και του περιβάλλοντος προκειμένου ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να ζήσει μια αυτόνομη και χαρούμενη ζωή.

 

Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία έχοντας γνώση από τις ιατρικές και κοινωνικές επιστήμες, παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί με περιορισμούς στη λειτουργικότητα, να εκτελεί και να συμμετέχει σε τομείς έργου όπως είναι η αυτοφροντίδα, οι σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής ζωής, η εργασία, η εκπαίδευση, το παιχνίδι, ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνικές δραστηριότητες, ο ύπνος κ.α.

Κατά την εργοθεραπευτική αξιολόγηση, η οποία αποτελεί και τον κορμό της θεραπευτικής παρέμβασης, ο εργοθεραπευτής λαμβάνει υπόψη του όλες τις αναπτυξιακές πτυχές του παιδιού (αξίες, πεποιθήσεις, πνευματικότητα, σωματικές λειτουργίες, σωματικές δομές) και του περιβάλλοντος (φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, προσωπικό, χρονικό, εικονικό) προκειμένου να θεσπίσει εξατομικευμένους θεραπευτικούς στόχους, οι οποίοι να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του κάθε παιδιού. Εν συνεχεία η θεραπευτική παρέμβαση αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση των στοιχείων εκτέλεσης της δραστηριότητας από το παιδί (κινητικές δεξιότητες, δεξιότητες επεξεργασίας, δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης).

Αναλυτικότερα, ο παιδιατρικός εργοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στη:

 • Βελτίωση του λεπτού κινητικού συντονισμού, επιδεξιότητα που συνδέεται με τον τύπο σύλληψης και την άφεση αντικειμένων, τον τρόπο χειρισμού των παιχνιδιών, τις γραφοκινητικές δεξιότητες κ.α.
 • Βελτίωση της οπτικοκινητικής οργάνωσης με στόχο την εξέλιξη του παιχνιδιού, των σχολικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (π.χ. να πιάνει μπάλα, να πετάει μπάλα σε στόχο, να κλωτσάει μπάλα, να κόβει με ψαλίδι, να αντιγράφει από τον πίνακα, να χρησιμοποιεί μαχαίρι και πιρούνι κ.α.)
 • Εκπαίδευση του συντονισμού των κινήσεων που χρειάζεται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως η ανεξάρτητη σίτιση, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή / tablet και η ευανάγνωστη γραφή σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες.
 • Επιλογή συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας και βοηθημάτων καθημερινής ζωής (αμαξίδια, βοηθήματα σίτισης, βοηθήματα ένδυσης- απόδυσης, νάρθηκες, συσκευές εναλλακτικής και ενισχυτικής επικοινωνίας, συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος).
 • Εκπαίδευση δεξιοτήτων αυτοφροντίδας σε παιδιά με σοβαρή αναπτυξιακή καθυστέρηση όπως η ένδυση – απόδυση, η σίτιση, η περιποίηση εαυτού, η αγωγή τουαλέτας.
 • Μείωση των χειριστικών και των προβληματικών συμπεριφορών.
 • Βελτίωση της οργάνωσης, της προσοχής, της μαθησιακής επίδοσης καθώς των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Από τις υπηρεσίες της Εργοθεραπείας μπορούν να ωφεληθούν παιδιά με:

 • Διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας
 • Αναπτυξιακή Καθυστέρηση
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές / Αυτισμός
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Γενετικά σύνδρομα
 • Περιγεννητικές κακώσεις
 • Εγκεφαλική Παράλυση ή άλλες χρόνιες παθήσεις που συνοδεύονται κινητικές δυσκολίες.
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Τραυματικός ακρωτηριασμός
 • Παθήσεις και κακώσεις των άνω άκρων
 • Εγκαύματα
 • Προβλήματα συμπεριφοράς/ Προβλήματα ψυχικής υγείας
 • Μαθησιακές δυσκολίες